En premium partner av PowerOffice Go

Skatterett i Finnmark

Skatterett i Norge er en del av forvaltningsretten. Forvaltningsretten er læren om rettsregler for offentlig forvaltning i Norge. Norsk skatterett er de skatterettslige regler som gjelder i norsk rett. I norsk skatterett er de viktigste reglene skatteloven, ligningsloven og merverdiavgiftsloven. Særlige lover om særavgifter som for eksempel tolloven kommer også inn under norsk skatterett.

Norsk skatterett har en spesiell plassering i det norske rettssystemet. Norsk skatterett omtales ofte som en spesiell forvaltningsrett. Årsaken er at det er en rekke særegne regler som gjelder på skatterettens område som avviker fra de generelle regler som gjelder for forvaltningsretten. Et eksempel er at forvaltningslovens regler ikke får anvendelse på skatteloven. I stedet får ligningsloven anvendelse. De generelle forvaltningsrettslige prinsipper får likevel anvendelse i stor grad, slik som legalitetsprinsippet og domstolskontroll med forvaltningen.

Kontakt Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om skatterett i Finnmark.