En premium partner av PowerOffice Go

Skatterådgivning i Finnmark

Skatterådgivning og annen økonomisk rådgivning tilbys små og mellomstore bedrifter i Finnmark. Vi gir råd om skatt for kunder som kommer fra bransjer som Bygg og anlegg (elektroentreprenører, blikkenslagere, snekkere og maskinentreprenører), fiskebåtredere og eiendomsforvaltning. Vi utfører også skatterådgivning for kunder som representerer bransjer som hotell og restaurant, frisører og drosjer. Videre gir vi råd om skatt for ASVO bedrifter, detaljhandel med klær og sko, fysioterapeuter og kiosker.

Kontakt Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om skatterådgivning for bedrifter i Finnmark.

Skatt og avgiftsplanlegging i Finnmark

Eksempel på skatterådgivning som vi utfører er skatt- og avgiftsplanlegging. Skatterådgivning i Finnmark utgjør en stor del av vår økonomiske rådgivningsvirksomhet. Gjennom planlegging av skatt og tilpasning til regelverket, oppnås redusert skatt både for bedrifter og privatpersoner.

Ekstern Regnskap AS kan kontrollere skatteoppgjøret for privatpersoner og bedrifter. Oppdager vi feil i skatten følger vi opp saken overfor skattemyndighetene. Vi bistår våre klienter overfor skattemyndighetene ved skatteklager, krav om tilleggskatt og straffeskatt. Skatt er en integrert del av livet for både bedrifter og enkeltpersoner. Ved skatterådgivning kan vi hjelpe deg med å evaluere og minimere virkningen av beskatningen.

Vi tilbyr tjenester vedrørende forpliktelser innen skatt og avgift for både privatpersoner og bedrifter. Vår oppdaterte kunnskap om skatt og regnskap hjelper skatteposisjonen din.

Kontakt Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om skatterådgivning for bedrifter i Finnmark.