En premium partner av PowerOffice Go

Regnskap – oppstilling over inntekter og kostnader

Utarbeidelse av regnskap er en regnskapstjeneste vi tilbyr små og mellomstore bedrifter i Finnmark. Vi utarbeider regnskap for kunder som kommer fra bransjer som Bygg og anlegg (elektroentreprenører, blikkenslagere, snekkere og maskinentreprenører), fiskebåtredere og eiendomsforvaltning. Vi utfører også regnskap for kunder som representerer bransjer som hotell og restaurant, frisører og drosjer. Videre utfører vi også regnskap for ASVO bedrifter, detaljhandel med klær og sko, fysioterapeuter og kiosker.

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om regnskap for bedrifter i Finnmark.

Regnskap – består av balansen og resultatet

Et regnskap er summen av alle økonomiske transaksjoner for en gitt periode. Regnskap er en oppstilling over inntekter og kostnader. I tillegg er eiendeler og gjeld til selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner med i et regnskap. Et regnskap er et hjelpemiddel for å vurdere den økonomiske stillingen til et regnskapsobjekt.

Et regnskap består av to viktige komponenter. Den ene komponenten er balansen som er et øyeblikksbilde av den finansielle stillingen på et gitt tidspunkt. Den andre komponenten er resultatet som viser den økonomiske utviklingen mellom to perioder. Resultatet viser også hvordan fortjenesten har fremkommet.

I et samfunn er det mange aktører som er interessert i bedriftens regnskap. Eksempler på aktører som har interesse i en bedrifts regnskap er nåværende og potensielle eiere (investorer), myndigheter, ansatte, kunder og leverandører, banker og finansinstitusjoner, ledelsen og styret.

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om regnskap for bedrifter i Finnmark.