En premium partner av PowerOffice Go

Økonomistyring i Finnmark

Økonomistyring er en regnskapstjeneste vi tilbyr bedrifter i Finnmark. Vi tilbyr økonomistyring til bedrifter som representerer ulike bransjer som bygg og anlegg, fiskebåtredere og eiendomsforvaltning. I tillegg til økonomistyring gir vi også økonomiske råd til bedrifter som som hoteller og restaurant, frisører og drosjer. Videre utfører også økonomistyring for ASVO bedrifter, detaljhandel med klær og sko, fysioterapeuter og kiosker.

Kontakt Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om økonomistyring for bedrifter i Finnmark.

Økonomistyring – bedre næringsutvikling

Økonomistyring dreier seg om næringsutvikling. Økonomistyring er et sentralt trekk ved dagens næringsliv. Økonomistyring handler om hvordan bedriften på en best mulig måte utnytter ulike ressurser for å oppnå sine forretningskritiske mål. Økonomistyring handler om de aktiviteter og problemstillinger som er felles for de fleste bedrifter for å skape verdi. Økonomistyring handler om å utnytte økonomiske ressurser på en best mulig måte. I all hovedsak dreier økonomisk styring seg om å føre og avslutte regnskap. I tillegg handler økonomisk styring om å beregne nøkkeltall, analysere nøkkeltall og sette opp kalkyler.

Videre handler økonomistyring om å sette opp budsjetter og foreta budsjettkontroll. Økonomistyring handler også om å se sammenhenger knyttet til resultat- og balanseberegning. Økonomistyring handler også om hvordan bedriftens regnskap settes opp etter gjeldende regelverk.

Ekstern Regnskap AS kjenner sitt lokale næringsliv svært godt og vet hvordan lokale ressurser gir grunnlag for næringsvirksomhet, og forbedring av denne.

Kontakt Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om økonomistyring for bedrifter i Finnmark.