En premium partner av PowerOffice Go

Lønn i Finnmark

Lønn er viktig. Det er få ting på en arbeidsplass som er viktigere enn lønn. Feilaktig lønn skaper unødvendige konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Derfor lønner det seg å overlate hele arbeidet med lønn og lønnskjøring til oss, eller deler av lønningsarbeidet. Da er bedriften sikret at arbeidstakerne får riktig lønn utbetalt.Lønn består av lønnskjøring, timelister, lønnslipper, lønnsavregning osv. Vårt lønnssystem garanterer sikker lønnsutbetaling.

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om regnskapstjenester for bedrifter i Finnmark.

Outsourcing av lønn i Finnmark

Overlater du arbeidet med lønn til Ekstern Regnskap AS får du en enklere hverdag. Vi får lønnsgrunnlaget, og så tar vi oss av resten. Ved å benytte våre regnskapstjenester knyttet til lønn og kjøring av lønn oppnår du følgende fordeler:

 • Registrering av lønn, reiseregninger og bilgodtgjørelse
 • Utsendelse av lønnslipper på e-post
 • Overføring av lønn til de ansattes konto
 • Terminoppgaver for skatt og avgift
 • Feriepengelister – utbetaling av feriepenger
 • Årsoppgave for skatt og avgift
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Lønnsystemet er integrert med regnskapet

Ekstern lønnshåndtering i Finnmark

Overlater du lønnsfunksjonen til oss får bedriften en enklere hverdag. Med effektiv lønnshåndtering får du frigjort tid til å fokusere på kjerneaktiviteter og viktigere oppgaver i bedriften. Ved å benytte oss til kjøring av lønn oppnår du følgende fordeler:

 • Innlegging av faste data på hver ansatt
 • Registrering av lønn, reiseregninger og bilgodtgjørelse
 • Utsendelse av lønnslipper
 • Overføring av lønn til de ansattes konto
 • Terminoppgaver for skatt og avgift
 • Feriepengelister

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om regnskapstjenester for bedrifter i Finnmark.