En premium partner av PowerOffice Go

Inkasso i Finnmark

Inkasso er et økonomisk begrep for inndriving av gjeld og fordringer. Selve prosessen rundt inkasso av gjeld og fordringer kan først påbegynnes når fordringen ikke er betalt innen forfall og etter purringer fra opprinnelig fordringshaver.

Opprinnelig fordringshaver som stort sett er en bedrift kan enten få en ekstern aktør til å kreve inn beløpet (pluss inkassogebyrer) og så få beløpet. En bedrift kan også selge gjelden eller fordringen til et inkassofirma. Da får opprinnelig fordringshaver inn et mindre beløp enn opprinnelig fordring. Fordelen for opprinnelig fordringshaver er at de får pengene med en gang. I slike tilfeller krever så inkassofirmaet inn fordringen og tar hele beløpet pluss inkassogebyr selv.

Norske forbrukere har et svært sterkt rettsvern i forhold til inkasso og kredittverdighet sammenlignet med mange andre land vi liker å sammenligne oss med. Derfor er det viktig at prosessen rundt inkasso foregår i henhold til lover og regler. Ekstern Regnskap AS kan hjelpe til med prosessen rundt inkasso.

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om inkasso i Finnmark.