En premium partner av PowerOffice Go

Forretningsførsel i Finnmark

Forretningsførsel i Finnmark er en av våre økonomitjenester for eiendomsselskap eller eierseksjonssameier. Med Forretningsførsel fra Ekstern Regnskap AS får styret eller sameiet en lokal samarbeidspartner som ivaretar den daglige forretningsførselen. Vi drifter eiendommen din på en god og betryggende måte. Forretningsførsel fra Ekstern Regnskap AS utføres i henhold til gjeldende lover og regler. I tillegg utfører vi forretningsførsel etter huseiers ønsker.

Eksempler på økonomitjenester relatert til forretningsførsel er utfakturering av husleie og felleskostnader. I tillegg kan vi følge opp innbetaling av husleie og felleskostnader. Videre kan vi håndtere post og videreformidle viktig informasjon til styret. Andre eksempler kan være daglig kontakt med leietakere, seksjonseiere og det offentlige.

Kontakt Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om forretningsførsel i Finnmark.