En premium partner av PowerOffice Go

Fiskeriregnskap i Finnmark

Fiskeriregnskap for fiskere i Finnmark er en av våre regnskapstjenester. Ekstern Regnskap AS kan hjelpe til med hyreoppgjør, lottoppgjør og alle andre problemstillinger rundt et fiskeriregnskap i Finnmark. Vi har Finnmark som hovedfokus, men hjelper alle fiskere i Norge som trenger det.

Vi hjelper fiskere, fiskerier og fiskerifirmaer. Ved at vi tar oss av fiskeriregnskap kan fiskerne konsentrere seg om fisket. De fleste involvert i fiske har begrenset erfaring med fiskeriregnskap. Posting av lottoppgjør, hyreoppgjør og utgifter på not og båt kan virke vanskelig.

Ekstern Regnskap AS er et godt alternativ for fiskere som vil slippe fiskeriregnskap uten at det skal koste for mye. Vi kan alt fra hyre- og lottoppgjør til at vi kan lage et godt fiskeriregnskap.

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om fiskeriregnskap i Finnmark.