En premium partner av PowerOffice Go

Budsjettering i Finnmark

Budsjettering for bedrifter i Finnmark er en av våre regnskapstjenester som vi hjelper våre kunder med. Vi budsjetterer for kunder som kommer fra bransjer som Bygg og anlegg (elektroentreprenører, blikkenslagere, snekkere og maskinentreprenører), fiskebåtredere og eiendomsforvaltning. Vi budsjetterer også for kunder som representerer bransjer som hotell og restaurant, frisører og drosjer. Videre budsjetterer vi også for ASVO bedrifter, detaljhandel med klær og sko, fysioterapeuter og kiosker.

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om budsjettering i Finnmark.

Budsjettering er nedfelt i aksjeloven

Budsjettering er ikke bare fornuftig. Budsjettering er også obligatorisk, og nedfelt i aksjelovens § 6 – 12, 2. ledd. Her heter det at “styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten”.

For bedrifter i Finnmark er det lurt å la Ekstern Regnskap AS stå for bedriftens budsjettering. Ekstern Regnskap AS har økonomisk kompetanse, unik bransjekunnskap samt kjennskap til hvordan lokalmarkedet fungerer. Denne kompetansen koblet sammen med bedriftens egne vurderinger og målsettinger, gir oss grunnlag for utarbeidelse av fornuftige budsjetter. Vi utarbeider resultat og likviditetsbudsjett for deg og legger gjerne budsjettet inn som sammenligningstall i regnskapssystemet.

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om budsjettering i Finnmark.