En premium partner av PowerOffice Go

Budsjett i Finnmark

Oppsett av budsjett i Finnmark er en av våre regnskapstjenester som vi fokuserer på. Vi setter opp budsjett for kunder som kommer fra bransjer som Bygg og anlegg (elektroentreprenører, blikkenslagere, snekkere og maskinentreprenører), fiskebåtredere og eiendomsforvaltning. Vi setter også opp budsjett for kunder som representerer bransjer som hotell og restaurant, frisører og drosjer. Videre setter vi også opp budsjett for kunder som ASVO bedrifter, detaljhandel med klær og sko, fysioterapeuter og kiosker.

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om oppsett av budsjett i Finnmark.

Oppsett av budsjett i Finnmark

Et budsjett er bedriftens viktigste planleggingsverktøy. Noen av de vanligste årsakene til å sette opp et budsjett er at bedriften er i etableringsfasen, vurderer kapitalutvidelse og skal foreta en omstrukturering eller nyinvestering. Andre grunner for å sette opp et budsjett er fordi bedriften ønsker bedre kontroll med den kontinuerlige driften.

Videre er det vanlig å sette opp et budsjett ved salg og kjøp av bedrifter, eller når bedriften skal sette opp en lånesøknad. Et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for en bestemt periode, for eksempel et år. Et budsjett er et planlagt eller forventet regnskap for neste budsjettperiode. Et budsjett viser de økonomiske konsekvensene av de økonomiske planene for en gitt budsjettperiode. Et Budsjett er en økonomisk plan for anskaffelse og anvendelse av ressurser.

Et budsjett er også et viktig kontrollverktøy. Et budsjett benyttes også som oppfølgingsverktøy i bedriftens økonomistyring.Ordet budsjett brukes også når de økonomiske rammene er kjent på forhånd, som ved gjennomføring av et prosjekt. Et budsjett viser til rammene en virksomhet må handle innenfor. Det innebærer hva som finnes til rådighet av penger i form av inntekter, tilskudd, støtteordninger.

Oppsett av budsjett er nedfelt i aksjelovens § 6 – 12, 2. ledd. Her heter det at “styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten”.Ekstern Regnskap AS har økonomisk kompetanse, bransjekunnskap og kjennskap til lokalmarkedet. Dette koblet sammen med bedriftens egen vurdering og målsetting, gir oss et godt grunnlag for utarbeidelse til å sette opp et fornuftige budsjett. Vi utarbeider resultat og likviditetsbudsjett for deg og legger gjerne budsjettet inn som sammenligningstall i regnskapssystemet.

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om oppsett av budsjett i Finnmark.