En premium partner av PowerOffice Go

Bokføring for bedrifter i Finnmark

Bokføring for bedrifter i Finnmark er en av våre regnskapstjenester. Vi utfører bokføring for kunder som kommer fra bransjer som Bygg og anlegg (elektroentreprenører, blikkenslagere, snekkere og maskinentreprenører), fiskebåtredere og eiendomsforvaltning. Vi utfører også bokføring for kunder som representerer bransjer som hotell og restaurant, frisører og drosjer. Videre utfører vi også bokføring for ASVO bedrifter, detaljhandel med klær og sko, fysioterapeuter og kiosker.

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om bokføring i Finnmark.

Bokføring gir økonomisk oversikt.

Bokføring handler om å registrere økonomiske transaksjoner for å få oversikt over bedriftens økonomiske liv. Ved å føre føre de enkelte økonomiske transaksjoner speiler man virkningen av de økonomiske aktiviteter som regnskapsobjektet eller bedriften er involvert i. Ved god bokføring får man innsikt i hvordan det står til med bedriftens økonomiske liv. Regnskapet er summen av alle transaksjonene som er bokført i en bestemt periode.

Bokføring i Norge reguleres av Bokføringsloven. I bokføringsloven defineres bokføring slik: “Registrering i regnskapssystemet av transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner som direkte påvirker eiendeler, gjeld, egenkapital, inntekter eller kostnader i regnskapssystemet

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om bokføring i Finnmark.