En premium partner av PowerOffice Go

Bedriftsetablering i finnmark

Hjelp til firmaetablering i Finnmark er en av våre regnskapstjenester. Vi hjelper til med firmaetablering i bransjer som bygg og anlegg, fiskebåtredere og innen eiendomsforvaltning. Vi hjelper også til med firmaetablering for restauranter, frisører og drosjer.

Firmaetablering for bedrifter i Finnmark er en av våre konsulenttjenester. Ved etablering av firma tilbyr vi hjelp til valg av selskapsform, utarbeidelse av budsjett og lånesøknad. I tillegg tilbyr vi ved firmaetablering hjelp til registrering og etablering av firma. Ved firmaetablering av aksjeselskaper utarbeider vi alle nødvendige dokumenter (iht. aksjeloven).

Ved bedriftsetablering oppstår det gjerne mange spørsmål. Ekstern Regnskap AS går gjennom de problemstillinger man møter som nyetablerer. Vi angir alternative løsninger på ulike problemstillinger og gir generelle råd og veiledning. Samtidig informerer vi selvfølgelig om hvilke regnskapstjenester og andre tjenester vi kan bidra med.

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om firmaetablering i Finnmark.

Firmaetablering – vanskelig og enkelt

Å etablere et firma er i praksis både enkelt og komplisert. Det er mange lover, regler og forskrifter man må vite om. Disse lovene og reglene må man også ta hensyn til når man etablerer et firma. Det er mange som etablerer firma før man har satt seg inn i regelverket. Dette fører i de fleste tilfeller til en ulykkelig slutt.

Ekstern Regnskap AS bistår nyetablerere med hele prosessen med firmaetablering. Vi gir deg råd til alle praktiske gjøremål. Vi er din støttespiller når du trenger bistand på for eksempel dokumentasjonen underveis i firmaetableringen vedrørende vedtekter, stiftelsesdokumenter og andre opplysninger.

Det er ikke tilfeldig at etablering av firma ansees som et eget fagområde. Det er mange lover og regler man må ta hensyn til. Selv drevne økonomiske fagfolk kan bli forvirret.

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om firmaetablering i Finnmark.