En premium partner av PowerOffice Go

Årsregnskap for bedrifter i Finnmark

Årsregnskap er en regnskapstjeneste vi tilbyr små og mellomstore bedrifter i Finnmark. Vi utfører årsregnskap for kunder som kommer fra bransjer som Bygg og anlegg (elektroentreprenører, blikkenslagere, snekkere og maskinentreprenører), fiskebåtredere og eiendomsforvaltning. Vi utfører også årsregnskap for kunder som representerer bransjer som hotell og restaurant, frisører og drosjer. Videre utfører vi årsregnskap for ASVO bedrifter, detaljhandel med klær og sko, fysioterapeuter og kiosker.

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om årsregnskap for bedrifter i Finnmark.

Årsregnskap med noter og dokumentasjon

Et vellykket årsregnskap baseres på oppdatert kunnskap om skatteregler og regnskapsregler. Skatte- og regnskapsregler forandres til stadighet, noe som gjør det vanskelig for mange små og mellomstore bedrifter å få til et optimalt årsregnskap. Våre regnskapsførere i Ekstern Regnskap AS holder seg derfor fortløpende oppdatert om nye lover og forskrifter relatert til årsregnskap. Våre ansatte tilegner seg ny kunnskap om oppdaterte forhold rundt årsregnskapet gjennom kurs, intern opplæring og løpende veiledning fra autoriserte regnskapsførere.

For årsregnskap og selvangivelse brukes anerkjent programvare som XLEDGER.NET. Overføring av grunnlagsdata overføres på en effektiv måte. Systemet er skreddersydd for arbeidsdeling mellom regnskapsfører og deg som regnskapsbyråkunde. Dette innebærer at du får tilgang til eget økonomisystem via internett, og at dobbeltregistreringer derfor elimineres. Når årsregnskapet skal på plass ligger allerede det meste av dataen inne.

I tillegg til utarbeidelse av årsregnskap, bistår vi også med utarbeidelse av noter og nødvendige dokumenter i forbindelse med styrets arbeid med årsoppgjøret. Ved at vi utarbeider årsoppgjøret, får våre kunder en ekstra kontroll.

Ta kontakt med Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om årsregnskap for bedrifter i Finnmark.